Thomas Razo

Thomas Razo

Part-Time Affiliate Instructor

    Campustown
    (309) 677-2266
   trazo@bradley.edu